INFORMACE O NAŠÍ SPOLEČNOSTI


Společnost byla založena v roce 2006 s cílem přípravy a realizace projektů zaměřených na uplatňování moderních efektivních technologií s cílem dosažení maximální úspory nákladů na spotřebu energií, provozních nákladů.


Prvním projektem v (započatým v roce 2007) byl pilotní projekt pro řízení a dálkovou správu soustavy veřejného osvětlení, jehož náklady jsou hrazeny z dosažených úspor. Projekt má být ukončen (předáním technologie a know how) po 10-ti letech přenesené správy spojené s energetickým managementem v roce 2016.


V průběhu vedení tohoto projektu byla doporučována a z velké části také realizována další opatření i v jiných oblastech, které významným způsobem přispěly ke zvýšení energetické účinnosti technologií a staly se tak po jejich přijetí zdrojem významných přínosů v oblasti úspor provozních nákladů a nákladů na spotřebu energií. Vedle toho byla práce na tomto projektu zdrojem cenných praktických zkušeností, které byly následně využity při jiných podobných projektech.

Naši partneři: